Jufanna » Hoofdpagina » Welkom!
Onderwijs in heldere taal
Hallo, wat leuk dat je in mijn artikelen geïnteresseerd bent!

Mijn achtergrond

Als kind heb ik vrijeschoolonderwijs genoten, tot en met de twaalfde klas.Toen ik dat afgerond had wilde ik niks meer met de vrijeschool te maken hebben en ging, na een havo-tussenjaar, naar een gewone pabo om juf te worden. Het laatste jaar van de pabo specialiseerde ik mij in Daltononderwijs waar ik ook het certificaat voor haalde. Vol enthousiasme ging ik in het reguliere onderwijs aan de slag en gaf les aan alle leeftijden behalve de kleuters. Een verhuizing zorgde voor een nieuwe werkplek; een Jenaplanschool dit keer. Ik leidde bovenbouwgroepen en werd managementlid. Bovendien mocht ik meedoen met de cursus Jenaplanonderwijs die twee jaar duurde. Toen ik zelf kinderen kreeg en ging zoeken naar een school waar mijn oudste naar toe zou gaan gaf ik hem op voor een montessorischool. Maar het kriebelde toch en ik wilde, voor de zekerheid, nog even kijken bij de vrijeschool. Eenmaal binnen was onze keus gemaakt. In eerste instantie dachten we alleen de kleuterklas daar te doen en dan over te stappen op regulier onderwijs. Die overstap heeft nooit plaatsgevonden en inmiddels ben ik mijn kinderen gevolgd en geef ik zelf les op de vrijeschool, na een specialisatie vrijeschoolonderwijs te hebben gevolgd. Ik heb dus een brede pedagogische achtergrond en interesse en vind het leuk om in mijn artikelen in makkelijke taal achtergronden, verschillen en ideeën toe te lichten.

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en lees graag je reactie!

Nieuwe artikelen van Jufanna

Een introductie op de referentieniveaus in primair onderwijs

Een introductie op de referentieniveaus in primair onderwijs

De referentiekaders voor taal en rekenen worden, anno 2017, steeds duidelijker zichtbaar in het het basisonderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn, in deze volgorde,…
Goede boekjes kiezen voor beginnende lezers

Goede boekjes kiezen voor beginnende lezers

Kinderen die op de basisschool gaan leren lezen hebben baat bij kilometers maken. Dat geldt voor kinderen waarbij het lezen makkelijk, maar vooral voor kinderen waar het lezen moeizaam op gang komt. O…
Het schooladvies voor voortgezet onderwijs in groep 8

Het schooladvies voor voortgezet onderwijs in groep 8

De leerkracht geeft aan het einde van groep 8 een schooladvies voor het vervolgonderwijs. Afhankelijk van dit advies kan een kind doorstromen naar een middelbare school. Of dit de school van de eerste…
De bewegende klas: voordelen en nadelen

De bewegende klas: voordelen en nadelen

Beweging in de klas ondersteunt het leren. Dit kan door beweging toe te voegen aan de activiteiten die er gedaan worden, door spelletjes te integreren of door korte beweegopdrachten te geven. Een ande…
Jaarfeesten op de vrijeschool - Sint Michaël tot kerstspel

Jaarfeesten op de vrijeschool - Sint Michaël tot kerstspel

Jaarfeesten nemen op de vrijeschool een belangrijke plek in. Het jaar krijgt ritme en wordt overzichtelijk door het beleven van de seizoenen. Die belevenis van het jaar, met een beweging van naar binn…
Schrijf mee!