Jufanna » Hoofdpagina » Welkom!
Onderwijs in heldere taal
Hallo, wat leuk dat je in mijn artikelen geïnteresseerd bent!

Mijn achtergrond

Als negenjarig meisje wisselde ik van de buurtschool in ons dorp naar de vrijschool in de stad ernaast. Ik genoot van de schilderlessen, het toneel, de vieringen en het periodeonderwijs. Mijn eerste dag was het Sint Maartenfeest: al die lampionnetjes in een rij was iets magisch in mijn ogen toen. Het voelde als een logische stap om mijn middelbare schooltijd op de bovenbouw voort te zetten. Nog steeds vond ik veel dingen heel fijn aan school, maar ik miste als puber wel de bedoeling van het onderwijs. Ik wilde zó graag weten wáárom we de Parcival-periode in de elfde klas deden bijvoorbeeld. Ik merkte dat veel lessen meer dienden dan enkel kennisoverdracht, maar we werden daar niet in meegenomen. Vanuit goede bedoelingen, daar ben ik van overtuigd en het was misschien ook minder gebruikelijk om expliciet te zijn in de doelen dan dat dat nu in het onderwijs is. Ik heb gehoord dat er tegenwoordig op sommige bovenbouwen aan het eind van het laatste jaar een vrijwillig info-weekend is, waarin juist die achtergronden worden toegelicht. Ik weet niet of dat klopt, maar het had mij als adolescent geholpen als ik die uitleg had gekregen. Doordat die achtergrond niet met ons werd gedeeld voelde ik me vaak niet gezien of serieus genomen op de bovenbouw. Ik denk dat dat gevoel van "er wordt over mij" in plaats van "met mij" gewerkt er mede voor zorgde dat ik niet naar de vrijeschoolpabo ging, maar de reguliere pabo volgde na de twaalfde klas.
Vol enthousiasme ging ik in het reguliere onderwijs aan de slag en gaf les aan alle leeftijden behalve de kleuters. In het onderwijs vond ik altijd ruimte om mijn creativiteit en vrijeschoolse kant te benutten en gelukkig kreeg ik op mijn school ook alle ruimte daarvoor. Een verhuizing zorgde voor een nieuwe werkplek; een Jenaplanschool dit keer. Hier voelde ik me prettig omdat er een heldere visie op onderwijs was waar ik goed mee uit de voeten kon en die ik naar mijn ideeën ook zelf vorm kon geven. Ik leidde bovenbouwgroepen en werd managementlid. Bovendien mocht ik meedoen met de cursus Jenaplanonderwijs die twee jaar duurde.

Toen ik zelf kinderen kreeg en ging zoeken naar een school waar mijn oudste naar toe zou gaan gaf ik hem op voor een montessorischool in de buurt, toch ook een school met een duidelijke visie op onderwijs, gericht op meer dan enkel resultaten. Maar het kriebelde toch en ik wilde, voor de zekerheid, nog even kijken bij de vrijeschool. Eenmaal binnen was onze keus gemaakt. De omhullende rust in die kleuterklas voelde zo fijn! In eerste instantie dachten we alleen de kleuterklas daar te doen en dan over te stappen op regulier onderwijs. Die overstap heeft nooit plaatsgevonden en inmiddels ben ik mijn kinderen gevolgd en werk ik zelf op de vrijeschool, na een specialisatie vrijeschoolonderwijs te hebben gevolgd. Door mij te verdiepen in de ontwikkelingsfasen en de lesstof die daarbij past werd ik me bewust van hoe doordacht en zinnig het vrijeschoolonderwijs in elkaar steekt. Daarnaast ervaar ik hoe prettig het is om vanuit zo'n heldere visie te werken met de creativiteit die dat nodig heeft. De antroposofie van Rudolf Steiner te vertalen naar het leren voor de samenleving van nu blijf ik een prachtige uitdaging vinden.

Ik heb dus een brede pedagogische achtergrond en interesse en vind het leuk om in mijn artikelen in makkelijke taal achtergronden, verschillen en ideeën toe te lichten.

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en lees graag je reactie!

Nieuwe artikelen van Jufanna

Een introductie op de referentieniveaus in primair onderwijs

Een introductie op de referentieniveaus in primair onderwijs

De referentiekaders voor taal en rekenen worden, anno 2017, steeds duidelijker zichtbaar in het het basisonderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn, in deze volgorde,…
Goede boekjes kiezen voor beginnende lezers

Goede boekjes kiezen voor beginnende lezers

Kinderen die op de basisschool gaan leren lezen hebben baat bij kilometers maken. Dat geldt voor kinderen waarbij het lezen makkelijk, maar vooral voor kinderen waar het lezen moeizaam op gang komt. O…
Het schooladvies voor voortgezet onderwijs in groep 8

Het schooladvies voor voortgezet onderwijs in groep 8

De leerkracht geeft aan het einde van groep 8 een schooladvies voor het vervolgonderwijs. Afhankelijk van dit advies kan een kind doorstromen naar een middelbare school. Of dit de school van de eerste…
De bewegende klas: voordelen en nadelen

De bewegende klas: voordelen en nadelen

Beweging in de klas ondersteunt het leren. Dit kan door beweging toe te voegen aan de activiteiten die er gedaan worden, door spelletjes te integreren of door korte beweegopdrachten te geven. Een ande…
Jaarfeesten op de vrijeschool - Sint Michaël tot kerstspel

Jaarfeesten op de vrijeschool - Sint Michaël tot kerstspel

Jaarfeesten nemen op de vrijeschool een belangrijke plek in. Het jaar krijgt ritme en wordt overzichtelijk door het beleven van de seizoenen. Die belevenis van het jaar, met een beweging van naar binn…
Schrijf mee!